Partneriai

Lankomumas

 Turime 1 svečią

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Zigmo Stankaus biografija


Sveiki,aš esu Zigmas Stankus. Gimiau 1960 metų kovo 23 d.
1979 birželio 1 d. gavau šaukimą į armiją. Po kurio laiko buvau paskirtas į 345 desantinį pulką tarnauti Afganistane. Po 2 metų tarnybos su kitais bendražygiais buvau pasiųstas namo .
Tada dar mes negalėjome žinoti:
Kad tas karas truks dar 8 metus;
Kad sovietams išvedus karines pajėgas, Afganistane prasidės tarpusavio karas, kuris truks dar 10 metų,
kad S. Bondarčiukas, remdamasis 3 bataliono 9 kuopos vieno iš mūšių faktais, pastatys filmą „9 kuopa“. Tame mūšyje mūsų pulko kuo- pa susidūrė su mirtininkais, save vadinančiais „Juodaisiais garniais“, kurie prieš mūšį atlieka musulmonišką pasiruošimą mirčiai (panašiai kaip katalikų paskutinis patepimas - nuodėmių atleidimas) ir eina į ataką nesislapstydami, šaukdami „Alah akbar“ su noru žūti ir papulti į rojų;
Kad buvę priešai taps draugais - sovietai ginkluote rems uzbekų vadą Rašidą Dostumą ir tadžikų vadą Achmad sach Masudą. Tuo užsitikrindami šalies rytinių sienų saugumą nuo islamo fundamentalistų veržimosi; ;
kad per tuos 10 metų mūsų pulkas neteks 412 žuvusiųjų, 8 bus paskelbti Tarybų Sąjungos didvyriais, 6 - pripažinti dingę be žinios. Po išvedimo iš Afganistano dalyvaus malšinant riaušes Oše, Ferganoje, Baku, Tbilisyje. Bus mestas į Gruzijos ir Abchazijos konfliktą, kur neteks dar 21 kario. Ir 1998 m. bus paslaptingai išformuotas;
kad reiks ilgai įrodinėti, kas ten vyksta, ir mumis mažai kas tikės;
kad 1991 m. žlugs TSRS, nutrupės jos pakraščiuose esančios respublikos ir paskelbs nepriklausomybę. Tarp jų ir Lietuva. Ir jau būdama laisva, niekinusi sovietų invaziją į Afganistaną, vėl siųs ten savo tėvynainius tik jau kaip NATO bloko narė. Remdamasi nebe internacionalinės pagalbos reikalingumu, o taikos palaikymu.
Mes galvojome - svarbu grįžti, nusimetei mundurą ir viskas - karas baigėsi.
Bet nežinojome, jog jis taip giliai mumyse, kad niekada nesibaigs

Remdamasis išgyventais įvykiais parašiau dvi knygas "Kaip tampama Albinosais"(Leidimo metai 1993 m. ir 2008 m.) dažnai pavadinama kitos epochos "Dievų mišku". Ir "Miražas" (Leidimo metai 2006 m. ir 2009 m.).

Po sunkios ligos 2019.03.25 Zigmas Stankus ,žmogus mylėjęs gyvenimą,stiprų roką ir turintis neapsakomo dydžio širdį paliko šį pasaulį.

Pabaigai keletas fotografijų:


[Aš jaunystėje]


[Pirmieji kariai iš pulko,apdovanoti koviniais apdovanojimais]


[Aš šitos mašinos ir ekipažo vadas]


[Čia kažkokiame kišlake, kai gyvenome mokykloje. Mums išvykus, išpjauti visi 40 su mumis atvykusių afganų komunistų. . ]


[Operacijos metu kovinė mašina kulkosvaidžių ir pabūklo ugnimi palaiko skyrių. ]


[Prie mašinos BMD su kuopos kariais. ]


[Aš su žemiečiu Rezgiu ant tanko. . ]